Indkaldelse til ordinær generalforsamling

FC Sydvest 05 Tønder afholder ordinær generalforsamling Mandag den 20. november kl.19.00 i Ballum Multihus

 

 

Dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Bestyrelsens beretning for 2017
  • 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budget for det kommende år
  • 4. Behandling af indkomne forslag.
  • 5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  • 6. Valg af revisor for og revisorsuppleant
  • 7. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne
Knud Mylin