Indkaldelse til generalforsamling


Hermed indkaldes til generalforsamling den 30.oktober 2017.

 

I henhold til vedtægerne afholdes ordinær generalforsamling mandag den 30.oktober klokken 19:00 i Sparekassen Lounge på Bankparken.

 

Indkommende forslag skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen,

knud.mylin@fcsydvest.dk

 

Bestyrelsen